Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2

EOPTH AΠ.ΦIΛIΠΠOY.
ΔEYTEPA 13/11/17 (AΠOΓEYMA)
ΠANHΓYPIKOΣ EΣΠEPINOΣ XOPOΣTATOYNTOΣ NEAΠOΛEΩΣ ΠOPΦYPIOY (5-6:30 MM)
TPITH 14/11/17
(ΠPΩI) APXIEPATIKH Θ.ΛEITOYPΓIA ΠPOIΣTAMENOY KAPΠAΣIAΣ XPIΣTOΦOPOY. (6:30-9:30 ΠM)
(AΠOΓEYMA) EΣΠEPINOΣ KAI ΠAPAKΛHΣH ΣTON AΠ.ΦIΛIΠΠO (5-6:10 MM)

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΝΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3


Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Η Αγιά Μαριάμνη


Άμνω ηκολούθησας της σωτηρίας Χριστώ, άμνάς ώσπερ άμωμος συν αποσταλώ κλεινώ, Φιλίππω
ομαίμονι, πάνσεπτε Μαριάμνη, αλογήσασα πάντων, όθεν πολλοίς εγένου, των ψυχών ευεργέτις,
ζωήν ανακηρύττουσα, την επουράνιον.

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Ο Άγιος Απόστολος Φίλιππος

Θείαν έλλαμψιν, του Παρακλήτου, εισδεξάμενος, πυρός εν είδει, παγκοσμίως ως αστήρ ανατέταλκας, και της αγνοίας τον ζόφον διέλυσας, τη θεία αίγλη Απόστολε Φίλιππε. Όθεν πρέσβευε, Χριστώ τω
Θεώ δεόμεθα, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Aγιοι του Ναου μας

Aγιοι του Ναου μας
Αγιος Απόστολος Φίλιππος