Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟΝ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Ο ΧΡ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ.

Στα προγράμματα υπάρχει και το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Η Αγιά Μαριάμνη


Άμνω ηκολούθησας της σωτηρίας Χριστώ, άμνάς ώσπερ άμωμος συν αποσταλώ κλεινώ, Φιλίππω
ομαίμονι, πάνσεπτε Μαριάμνη, αλογήσασα πάντων, όθεν πολλοίς εγένου, των ψυχών ευεργέτις,
ζωήν ανακηρύττουσα, την επουράνιον.

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Ο Άγιος Απόστολος Φίλιππος

Θείαν έλλαμψιν, του Παρακλήτου, εισδεξάμενος, πυρός εν είδει, παγκοσμίως ως αστήρ ανατέταλκας, και της αγνοίας τον ζόφον διέλυσας, τη θεία αίγλη Απόστολε Φίλιππε. Όθεν πρέσβευε, Χριστώ τω
Θεώ δεόμεθα, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Aγιοι του Ναου μας

Aγιοι του Ναου μας
Αγιος Απόστολος Φίλιππος